Podanie do bierzmowania i wytyczne odnośnie bierzmowania  są aktualne.

Grębocice, dnia 26.10.2020 r.

Jan Kowalski

Górkowo 24

64-398 Ligota Toruńska

 

 

                                                                                                             Jego Ekscelencja

                                                                                           Ksiądz Biskup  Krzysztof Białasik


                                                                                                            

 

 

dot. - prośba o udzielenie Sakramentu Bierzmowania

Ja (Jan Kowalski) włączony (a) do wspólnoty Kościoła Świętego przez Sakrament Chrztu Świętego, pragnę stać się dojrzałym (ą) i odpowiedzialnym (ną) za życie nadprzyrodzone, które otrzymałem(am) od Boga. W pełni świadom(a) tego jaki dar mam otrzymać przez Sakrament Bierzmowania pragnę także podjąć obowiązki, które wypływają z jego przyjęcia.

Przez przyjęcie Sakramentu Bierzmowania pragnę stać się dojrzałym (ą) w wyznawaniu wiary i dbając o ciągły rozwój mego życia wewnętrznego doskonalej żyć według jej zasad. Otrzymując ten sakrament zobowiązuje się, że (tutaj wpisać zobowiązanie)

Przez szereg miesięcy przygotowałem (łam) się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania poprzez udział w niedzielnej Mszy Świętej, częstą spowiedź, przyjmowanie Komunii Św. oraz uczestniczenie w spotkaniach formacyjnych.

 

Moim Patronem jest (św. Katarzyna z Bolonii, patronka malarzy).

Świadkiem mojego Bierzmowania jest (Stanisław Kowalski).

 

(Jan Kowalski)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PODANIE

-         tekst ma być napisany własnoręcznie długopisem lub piórem

-         na białym papierze formatu A 4

-         kartkę nie zginamy

-         marginesy: lewy – 3,5 cm, prawy – 1 cm

-         zachowujemy akapity

-         starannie, czytelnie

-         podpis czytelny

 

2. Świadek do Bierzmowania - najlepiej gdy nim będzie ojciec chrzestny/matka chrzestna, sam był bierzmowany, jeżeli żyje w związku małżeńskim to związku sakramentalnym, uczęszcza na msze św., prowadzi życie zgodne z wiarą i ma wspierać bierzmowanego w rozwoju wiary. Nie powinien to być tylko o rok starszy kolega czy koleżanka.

Należy podać dane świadka: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania.

 Świadkiem bierzmowania powinna być osoba która jest:

1. Dojrzałym chrześcijaninem - bierzmowana

2. Głęboko wierząca

3. Praktykująca - uczestniczenie w życiu Kościoła

 Świadek przede wszystkim musi być wierzący i praktykujący. 

Kościół zaleca aby był to rodzic chrzestny. 

Nie powinni to być rodzice dziecka.

Nie powinien to być rówieśnik, ani chłopak czy dziewczyna z którą się obecnie "chodzi".

Powinna być to osoba która jest dla bierzmowanego dużym autorytetem, w kwestiach życia, wiary i moralności. 

Dobrze by było gdyby dla dziewczyny świadkiem była kobieta a dla chłopaka mężczyzna.

 Powinno być dla nas czymś oczywistym że osoba którą weźmiemy sobie za świadka będzie się interesowała naszym życiem aby nas podtrzymywać i gdy będzie taka potrzeba to otrzymamy od miej wskazówki, pomoc, uwagi ewentualnie reprymendę, za każdą pomoc należy z miłością podziękować bo to przecież my prosiliśmy tę osobę o to aby za nas poręczyła i świadczyła i pomagała powstawać.

Obowiązki Świadka od bierzmowania:

  • Modlitwa za swojego podopiecznego.
  • Zainteresowanie o jego rozwój religijny.
  • Napominanie gdy zrobi coś źle i pomoc w powrocie na właściwą drogę.

3. Patron - nie jest drugim imieniem. Nie używamy jako "ozdobnika" do nazwiska - ale jest on żywą osobą, będąca u Boga, którego wybieramy by nas wspierał. Życiorys patrona wpisujemy do indeksu. A na podaniu tylko jego imię.

Każdy i każda z Was powinien wybrać sobie patrona, orędownika który przed obliczem Pana Boga i wobec wszystkich aniołów i świętych będzie wypraszał dla was łaski. 

Dzięki tym łaskom będziecie kroczyć po wąskiej drodze dźwigać każdego dnia własny krzyż i niestraszne wam będą potknięcia w postaci pokus szatańskich, gdyż będziecie potrafili się opierać zakusom nieprzyjaciela a gdy doświadczycie upadku będziecie zaraz powstawać wzmocnieni do nowej walki.

Wybór świętego patrona to sprawa indywidualna dla każdego kandydata. Przy wyborze patrona należy się kierować jednak kilkoma punktami zamieszczonymi poniżej:

  • Powinienem znać życiorys świętego.
  • Powinien istnieć fakt, sytuacja, detal, akt wiary czy po prosu sposób na życie, który przemawia do mnie za jego wyborem.
  • Powinienem wiedzieć kiedy mój patron obchodzi wspomnienie, w końcu jest to kolejna okazja do świętowania imienin.

Nie porozumieniem jest szukanie na siłę patrona po imieniu na którym mi zależy.

Kolejne nie porozumienie to znalezienie świętego który praktycznie posiada bardzo mizerne wzmianki o jego życiu.

Kolejne nieporozumienie to wybór patrona którego imię powszechnie uchodzi za niewłaściwe, czy śmieszne.

Poniżej zamieszczam kilka linków, które odnoszą się do stron, na których znajdują się żywoty świętych Pańskich.

http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/alfabet.php3

 

http://www.maksymilian.konin.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=30&Itemid=41

 

4. Myślimy o odpowiednim stroju

5. Ofiara - 50 zł - proszę przynieść razem z podaniem do bierzmowania

 

 

SondaŚwięta

Poniedziałek, IX Tydzień zwykły
Rok A, I
Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męcz.

Licznik

Liczba wyświetleń:
1141137